පිටපත් ගනුදෙනු සඳහා CFD වේදිකාවක්

පිටපත් ගනුදෙනු සමඟ සාර්ථක CFD ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගනුදෙනු අනුකරණය කරන්න. තවද, Deriv cTrader හි 60+ අභිරුචි දර්ශක, ප්‍රස්තාර​ ගනුදෙනු සහ 250 කට අධික මූල්‍ය සහ කෘත්‍රිම මෙවලම් වෙත ප්‍රවේශය.

GBP/CAD, META and copy trading icons displayed around a mobile device being used for trading

150+

ගනුදෙනු කළ හැකි වත්කම්

24/7

ගනුදෙනු

ශුන්‍ය

කොමිස්

Deriv cTrader සමඟ ගනුදෙනු කළ යුත්තේ ඇයි

තනි වේදිකාවක් මත බහු වත්කම්

Forex, කොටස්, කොටස් දර්ශක, ක්‍රිප්ටෝ මුදල්, වෙළඳ භාණ්ඩ සහ Derived දර්ශක එකම තැනක දී ගනුදෙනු කරන්න​.

24/7 ගනුදෙනු

සති අන්තයේ සහ නිවාඩු දිනවල පවා ඕනෑම වේලාවක ක්‍රිප්ටෝ මුදල් සහ කෘත්‍රිම​ දර්ශක ගනුදෙනු කරන්න.

A mobile screen showing the Deriv cTrader trading app

පිටපත් ගනුදෙනු

පළපුරුදු ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගනුදෙනුකරු උපාය මාර්ග යම් ගාස්තුවකට පිටපත් කර ගන්න.

ඉක්මන් ගිණුම් ලියාපදිංචිය

අසීමිත අතථ්‍ය මුදල්වලින් පෙර පූරණය කර ඇති ආදර්ශන ගිණුමක් සමඟ පුහුණු වන්න.

බාගත කිරීම සඳහා ස්කෑන් කරන්න

Android සහ iOS

Deriv cTrader ලබා ගන්න

ඔබ ගනුදෙනු කරන ආකාරය පිටපත් කරන්න

විවිධ ගනුදෙනු උපාය මාර්ග හරහා ඔබේ අරමුදල් බෙදා හැරීමෙන් ඔබේ අවදානම කළමනාකරණය කරන්න.

Mobile screens showing a list of copy traders on Deriv cTrader
A laptop showing multi asset trading platform Deriv cTrader

අවබෝධාත්මක අතුරු මුහුණතක්

ආධුනික​ සහ පළපුරුදු ගනුදෙනුකරුවන්ට​ බුක්ති විඳිය හැකි ගනුදෙනු කිරීම සහ ප්‍රස්තාර​ කිරීම සඳහා භාවිතයට පහසු අතුරු මුහුණතකින් ප්‍රයෝජන ගන්න.

ඔබේ ගනුදෙනු ආන්තික දැන ගන්න

ඒවා ලබා ගැනීමට​ පෙර එක් එක් වත්කමේ ආන්තිකය ඔබේ ගනුදෙනුවට​ බලපාන ආකාරය සොයා ගත හැකි ප්‍රයෝජනවත් මෙනු.

Screenshot showing trade margin parameters on Deriv cTrader

ඔබේ සියලු ප්‍රියතම වත්කම්, එක තැනක​

බහු ගිණුම් අතර මාරු නොවී, එක් CFD ගිණුමක් මත ව්‍යුත්පන්න සහ මූල්‍ය වත්කම් යන දෙකම​ ගනුදෙනු කරන්න.

Deriv cTrader හි පිටපත් ගනුදෙනු

ගාස්තුවක් සඳහා ස්ථාපිත ගනුදෙනුකරුවන්ගේ උපාය මාර්ගවලට දායක වීමෙන් Deriv cTrader හි පිටපත් ගනුදෙනු කරන්න. ඔබ කැමති උපාය මාර්ගයක් සොයාගෙන, බොත්තමක් තට්ටු කිරීමෙන් එය ඔබේ ගනුදෙනුවලට යොදා ගන්න.

විවිධ ගනුදෙනු උපාය මාර්ග

උපාය මාර්ග සපයන්නන්ගේ ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ඔබට ගැළපෙන ගනුදෙනු උපාය මාර්ගය සොයා ගන්න.

ඔබම සියල්ල තීරණය කරයි

ඔබට අවශ්‍ය විටෙක ගනුදෙනුවක් නැවැත්වීමට හෝ උපායමාර්ගික සැපයුම්කරුවෙකුගේ ග්‍රාහකත්වයෙන් ඉවත් වීමට හැකි ය.

අවදානම් කළමනාකරණ මෙවලම්

ඔබ තෝරා ගත් ගනුදෙනු උපාය මාර්ග සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි අවදානම් අවම කර ගන්න.

Screenshot showing a copy trader with his all time ROI on trades