Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ là gì?

Trước hết, mức ký quỹ là một khoản tiền nạp bắt buộc để mở một vị thế có đòn bẩy - một vị thế lớn hơn khoản vốn đầu tư của bạn. Do đó giao dịch ký quỹ cho phép bạn mua vào số lượng lớn của một loại tài sản chỉ bằng một phần nhỏ giá thị trường để tăng khả năng tiếp cận thị trường kể cả khi bạn giao dịch với số vốn giới hạn.

Trade types margin market
Trade types margin market

Điều này có nghĩa là với cùng một số vốn, bạn sẽ có thể mua nhiều hơn một tài sản. Kết quả là một khoản lợi nhuận đáng kể hơn khi bạn thắng một giao dịch và tất nhiên, một khoản lỗ đáng kể hơn khi bạn thua.