Bảo mật và giao dịch có trách nhiệm

Bảo vệ tài khoản của bạn

Giao dịch có trách nhiệm

Dont borrow

Hiểu rõ các rủi ro của giao dịch trực tuyến. Không bao giờ giao dịch bằng tiền đi mượn hoặc tiền bạn không đủ khả năng tri trả khi thua lỗ.


Free demo account

Sử dụng tài khoản dùng thử của chúng tôi, và giao dịch với vốn ảo không giới hạn. Là cách tốt nhất để học cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.


set limit chart

Đặt một giới hạn lỗ, và theo sát nó. Tiết kiệm một phần lãi bạn thu được để tránh thua hết vốn.


Avoid bad judgement

Giới hạn giao dịch và tự loại trừ

Việc giao dịch trực tuyến có thể rất thú vị, nhưng cũng có thể gây nghiện. Deriv.com cho bạn cơ hội để tự loại trừ hoặc đặt giới hạn cho các hoạt động giao dịch của bạn trên trang web.

Bạn có thể:

Giới hạn khoản tiền bạn giao dịch trong một khoảng thời gian xác định.

Giới hạn mức thua lỗ bạn có thể phải trả trong một khoảng thời gian xác định.

Giới hạn thời gian bạn giao dịch trong một phiên.

Tự loại trừ khỏi giao dịch trên trang web của chúng tôi trong một khoảng thời gian xác định hoặc không xác định.

Nếu bạn muốn tự loại trừ hoặc đặt giới hạn cho các hoạt động giao dịch của mình, hãy đi tới cài đặt tài khoản.

Cách các giới hạn giao dịch và công cụ tự loại trừ hoạt động

Giới hạn mỗi ngày có thể được loại bỏ hoặc tăng lên sau 24h kể từ khi nhận được thông báo. Cần phải xác nhận khi thay đổi giới hạn.

Có một khoảng thời gian tối thiểu là 6 tháng để tự loại trừ. Bạn có tùy chọn gia hạn tổng cộng 5 năm ngay lập tức mà không cần thời gian giảm nhiệt.

Khi bạn đặt lại thời gian tự loại trừ, chúng tôi sẽ hoàn trả số dư trong tài khoản của bạn cho bạn.

Vào cuối thời gian tự loại trừ, việc tự loại trừ sẽ được duy trì cho đến khi bạn có hành động mới.

Nếu bạn không muốn gia hạn tự loại trừ và yêu cầu giao dịch lại, sẽ có một khoảng thời gian giảm nhiệt trong một ngày trước khi bạn được phép truy cập vào trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng email là không đủ và yêu cầu của bạn phải được thực hiện qua điện thoại.

Bạn mới tham gia giao dịch?

Sử dụng tài khoản dùng thử và học cách giao dịch bằng nguồn vốn ảo hoàn toàn không có rủi ro.