Đội ngũ lãnh đạo

Jean Yves

Jean-Yves Sireau

Người sáng lập và Giám đốc điều hành

Jean-Yves đã là một doanh nhân từ năm 20 tuổi. Từ năm 1997 đến 1999, ông đã phát triển những thuật toán mà sẽ làm nền tảng cho các nền tảng giao dịch đầu tiên trên thế giới. Ông được trao bằng sáng chế cho hệ thống giao dịch các lựa chọn nhị phân của mình vào năm 2007, và được trao 2 bằng sáng chế nữa vào năm 2011 cho các hệ thống và các phương thức cho phép dự đoán thị trường tài chính.

Jean Yves

Jean-Yves Sireau

Người sáng lập và Giám đốc điều hành

Jean-Yves đã là một doanh nhân từ năm 20 tuổi. Từ năm 1997 đến 1999, ông đã phát triển những thuật toán mà sẽ làm nền tảng cho các nền tảng giao dịch đầu tiên trên thế giới. Ông được trao bằng sáng chế cho hệ thống giao dịch các lựa chọn nhị phân của mình vào năm 2007, và được trao 2 bằng sáng chế nữa vào năm 2011 cho các hệ thống và các phương thức cho phép dự đoán thị trường tài chính.