Đơn giản.

Linh hoạt.

Đáng tin cậy.

Giao dịch ngoại hối, tổng hợp, cổ phiếu & chỉ số, tiền mã hóa, rổ các chỉ số và hàng hóa.

Giao dịch theo cách của bạn

Chọn từ ba nền tảng mạnh mẽ - được thiết kế dành cho bạn

Nền tảng giao dịch Dtrader tại Deriv
Nền tảng giao dịch Dbot tại Deriv
Nền tảng giao dịch DMT5 tại Deriv

Giao dịch theo cách của bạn

Chọn từ ba nền tảng mạnh mẽ - được thiết kế dành cho bạn

Bảng vẽ Dtrader