Trở lại

    Multipliers

  1. Cấp số nhân là gì?

  2. How do I trade multipliers?

Cấp số nhân là gì?

Multipliers (also known as multiplier options) is a trade type that gives you an opportunity to amplify your profit without risking more than your stake. To find out more, visit the Multipliers page.

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.