Trở lại

    Multipliers

  1. Cấp số nhân là gì?

  2. Làm cách nào để giao dịch số nhân?

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.