Trở lại

  DMT5

 1. DMT5 là gì?

 2. Điểm khác biệt giữa DTrader và DMT5 là gì?

 3. Sự khác biệt giữa tài khoản Tài chính DMT5, tài chính STP và tài khoản tổng hợp là gì?

 4. Làm cách nào để nạp tiền vào tài khoản tiền thật DMT5 của tôi?

 5. Làm cách nào để rút tiền từ tài khoản tiền thật DMT5 của tôi?

 6. Tại sao chi tiết đăng nhập DMT5 của tôi khác với chi tiết đăng nhập Deriv?

 7. Làm cách nào để tôi đổi mật khẩu tài khoản DMT5?

 8. DMT5 là gì?

  ChevronCreated with Sketch.

DMT5 là gì?

DMT5 là nền tảng MT5 trên Deriv. Nó là một nền tảng trực tuyến đa tài sản được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch mới hoặc đã có kinh nghiệm tiếp cận với một loạt thị trường tài chính.

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.