Quay lại

Deriv EZ

 1. Deriv EZ là gì?
 2. Tôi có thể giao dịch với các thị trường nào trên Deriv EZ?
 3. Làm thế nào để thêm một tài khoản Deriv EZ?
 4. Tôi có thể thêm bao nhiêu tài khoản Deriv EZ?
 5. Làm thế nào để đăng nhập vào tài khoản Deriv EZ của tôi?
 6. Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Deriv EZ của tôi?
 7. Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản Deriv EZ của tôi?
 8. Tôi có thể nạp tối thiểu/tối đa bao nhiêu tiền vào tài khoản Deriv EZ?
 9. Số tiền tối thiểu để mở một vị thế trên Deriv EZ là bao nhiêu?
 10. Deriv EZ có cung cấp bất kỳ công cụ quản lý rủi ro nào không?
 11. Tôi có được chuyên gia cố vấn khi sử dụng Deriv EZ không?