Trở lại

  DBot

 1. DBot là gì?

 2. Làm cách nào để tìm được khung bạn cần dùng?

 3. Làm cách nào để loại bỏ khối khỏi không gian làm việc?

 4. Làm cách nào để tạo biến số?

 5. Một chiến lược nhanh là gì và cách để sử dụng nó?

 6. Chiến lược Martingale là gì?

 7. Chiến lược D'Alembert là gì?

 8. Chiến dịch Oscar's Grind là gì?

 9. Làm cách nào để tôi lưu chiến lược của mình?

 10. Làm thế nào để tải chiến lược của mình vào DBot?

 11. Làm cách nào để đặt lại không gian làm việc?

 12. Làm thế nào để xóa nhật ký giao dịch?

 13. Làm cách nào để tôi quản lý lỗ bằng DBot?

 14. Tôi có thể xem tình trạng của các giao dịch bằng DBot ở đâu?

 15. Làm cách nào để xem biểu đồ trên DBot?

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.