การซื้อขายที่ปลอดภัยและความรับผิดชอบ

การรักษาความปลอดภัยของบัญชี

ซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบ

Dont borrow

ทําความเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายออนไลน์ อย่าทำการซื้อขายโดยใช้เงินที่ยืมมา หรือเงินที่ไม่สามารถสูญเสียได้


Free demo account

ใช้บัญชีทดลองฟรีและซื้อขายด้วยเงินเสมือนไม่จำกัด เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา


set limit chart

กําหนดวงเงินอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทั้งหมด


Avoid bad judgement

วงเงินการซื้อขายและการป้องกันตนเอง

การซื้อขายออนไลน์เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่ก็สามารถทำให้เสพติดได้ Deriv.com เปิดโอกาสให้คุณเลือกตั้งค่าหรือกำหนดข้อจำกัดวงเงินในการซื้อขายของคุณในเว็บไซต์นี้

สามารถ:

จํากัดจํานวนเงินที่สามารถซื้อขายภายในระยะเวลาที่กําหนด

จํากัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด

จํากัดระยะเวลาที่อาจซื้อขายใน session

ยกเว้นจากการซื้อขายบนเว็บไซต์เป็นระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่มีกำหนด

หากคุณต้องการตั้งค่าการป้องกันตนเองหรือกำหนดขีดจำกัดการซื้อขายของคุณ ไปที่การตั้งค่าบัญชี

วิธีกำหนดวงเงินและการป้องกันตนเอง

ข้อจำกัดรายวันอาจถูกลบหรือเพิ่มขึ้นหลังจาก 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งเตือน ต้องทำการยืนยันเพื่อแก้ไขข้อจำกัด

คุณมีระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนสําหรับการป้องกันตนเอง คุณสามารถขยายเวลาเป็น 5ปีได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ

เมื่อทำการตั้งค่าระยะเวลาของการป้องกันตนเองแล้ว ระบบจะทำการคืนยอดเงินในบัญชีของคุณ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการป้องกันตนเอง สถานะการยกเว้นจะยังคงอยู่จนกว่าจะเริ่มดําเนินการ

หากคุณไม่ต้องการต่ออายุของการป้องกันตนเอง และขอทํารายการอีกครั้ง จะมีระยะเวลารอคอย 1 วัน ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์อีกครั้ง โปรดทราบว่าคำร้องขอผ่านอีเมลนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องทำการร้องขอผ่านทางโทรศัพท์

เริ่มต้นการซื้อขาย

ใช้บัญชีทดลองของเรา และเรียนรู้วิธีการซื้อขายโดยใช้เงินเสมือนจริง โดยไม่มีความเสี่ยง