ctraderderiv-ctrader

สร้างบัญชีซื้อขายเพิ่ม

_t_Add account image_t_
_t_Add account image_t_

1. ไปที่ Trader’s hub และเลือกตัวเลือกประเภทบัญชี จริง

2. ภายใต้ตราสารสิทธิและ Multipliers และ CFD ให้มองหาบัญชีซื้อขายใหม่ที่คุณต้องการแล้วเลือก รับ

โปรดคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อ

ไปยัง Trader's Hub