ctraderderiv-ctrader

การสร้างบัญชีจริง cTrader

_t_Add account image_t_
_t_Add account image_t_

1. ไปที่ Trader’s hub และเลือกตัวเลือกประเภทบัญชี จริง

2. ภายใต้ CFD ให้มองหา Deriv cTrader และเลือก รับ

โปรดคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อ

ไปยัง Trader's Hub