Opcje

Czym są opcje?

Opcje to produkty, dzięki którym możesz uzyskać wypłatę dzięki przewidywaniu zmian cen rynkowych bez konieczności zakupu aktywa bazowego. Musisz tylko otworzyć pozycję, która prognozuje, jak cena aktywa będzie się zmieniać w miarę upływu czasu. Dzięki temu możliwe jest uczestniczenie w rynkach finansowych przy inwestowaniu minimalnego kapitału.

Opcje dostępne na Deriv

Na Deriv możesz handlować następującymi opcjami:

  • Opcje cyfrowe pozwalają Ci przewidywać wynik, wybierając jeden z możliwych rezultatów i zarabiając wypłatę o stałej wysokości, jeśli Twoja prognoza się sprawdzi.

  • Opcje wsteczne umożliwią Ci zyskanie wypłaty w zależności od optymalnego wysokiego lub niskiego poziomu uzyskanego na rynku w czasie trwania kontraktu.

  • Spready zakupu/sprzedaży, które umożliwią Ci zysk do określonej kwoty wypłaty, w zależności od pozycji punktu końcowego względem dwóch określonych granic.

Dlaczego warto handlować opcjami na Deriv

Wypłata o stałej ustalonej wysokości

Poznaj swój potencjalny zysk lub stratę jeszcze przed zakupem kontraktu.

Wszystkie Twoje ulubione rynki i nie tylko

Handluj na wszystkich popularnych rynkach i naszymi własnościowymi wskaźnikami syntetycznymi dostępnymi 24 godz. przez 7 dni w tygodniu.

Błyskawiczny dostęp

Otwórz konto i rozpocznij handlowanie w kilka minut.

Przyjazna dla użytkowników platforma z zaawansowanymi wykresami

Inwestuj na bezpiecznych, intuicyjnych i prostych w użyciu platformach oferujących zaawansowane wykresy.

Elastyczne rodzaje zakładów z minimalnym wymogiem kapitału

Wpłać zaledwie 5 USD, aby rozpocząć inwestowanie i dostosuj swoje zakłady do swojej strategii.

Nie masz jeszcze konta Deriv.com?

Otwórz darmowe konto demonstracyjne

Na czym polegają kontrakty opcji

Określ swoją pozycję

Wybierz rynek, rodzaj zakładu, czas trwania i określ kwotę swojej stawki.

Uzyskaj kwotowanie

Otrzymaj kwotowanie wypłaty lub kwotę stawki w oparciu o określoną przez siebie pozycję.

Kup swój kontrakt

Kup kontrakt, jeśli satysfakcjonuje Cię uzyskane kwotowanie lub określ ponownie swoją pozycję.

Jak kupić pierwszą opcję na DTrader

Określ swoją pozycję

Uzyskaj kwotowanie

Kup swój kontrakt

Opcje dostępne na Deriv

Opcje cyfrowe

Góra/dół

Wzrost/Spadek

Prognozuj, czy punkt wyjściowy będzie dokładnie wyższy lub niższy o punktu wejściowego na koniec okresu kontraktu.

Jeśli wybierzesz opcję „Wyższy”, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy będzie znacząco wyższy niż punkt wejściowy.

Jeśli wybierzesz opcję „Niższy”, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy będzie znacząco niższy niż punkt wejściowy.

Jeśli wybierzesz opcję „Zezwól na wartość równą”, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy będzie wyższy niż punkt początkowy lub równy punktowi początkowemu, w przypadku opcji „Wyższy". Adekwatnie, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy będzie niższy niż punkt początkowy lub równy punktowi początkowemu, w przypadku opcji „Niższy’.

Wyższy/Niższy

Prognozuj, czy punkt wyjściowy będzie wyższy czy niższy od ceny docelowej (limit) na koniec okresu kontraktu.

Jeśli wybierzesz „Wzrośnie”, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy będzie znacząco wyższy niż limit.

Jeśli wybierzesz „Niższy”, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy będzie znacząco niższy niż limit.

Jeśli punkt wyjściowy jest równy limitowi, nie zdobywasz wypłaty.

W/poza

Zakończy się w/ Zakończy się poza

Prognozuj, czy cena wyjściowa zatrzyma się pod koniec okresu kontraktu w przedziale między dwiema cenami docelowymi czy poza nim.

Jeśli wybierzesz „Zakończy się pomiędzy”, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy będzie znacząco wyższy niż dolny limit oraz znacząco niższy niż górny limit.

Jeśli wybierzesz „Zakończy się poza”, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy jest albo znacząco wyższy niż górny limit, albo znacząco niższy niż dolny limit.

Jeśli punkt wyjściowy jest równy dolnemu limitowi lub górnemu limitowi, nie zyskujesz wypłaty.

Pozostanie pomiędzy/ Przekroczy

Prognozuj, czy cena rynkowa pozostanie w przedziale cen docelowych lub przekroczy ten przedział w dowolnym momencie w danym okresie trwania kontraktu.

Jeśli wybierzesz „Pozostanie pomiędzy”, zdobędziesz wypłatę, gdy cena rynkowa pozostanie pomiędzy (nie osiągnie) górnego limitu ani dolnego limitu w żadnym momencie w czasie trwania kontraktu.

Jeśli wybierzesz „Przekroczy”, zdobędziesz wypłatę, gdy cena rynkowa osiągnie albo górny limit, albo dolny limit w dowolnym momencie podczas okresu kontraktu.

Cyfry

Zgadza się/Różni się

Prognozuj, jaka liczna będzie ostatnią cyfrą ostatniego ticku kontraktu

Jeśli wybierzesz „Zgadza się”, zdobędziesz wypłatę, gdy ostatnia cyfra ostatniego najmniejszego przyrostu ceny będzie taka sama jak Twoje przewidywania.

Jeśli wybierzesz „Różni się”, zdobędziesz wypłatę, gdy ostatnia cyfra ostatniego najmniejszego przyrostu ceny jest inna niż Twoje przewidywania.

Parzysta/nieparzysta

Prognozuj, czy ostatnia cyfra najmniejszej zmiany ceny kontraktu będzie liczbą parzystą czy nieparzystą.

Jeśli wybierzesz „Parzysta”, zdobędziesz wypłatę, gdy ostatnia cyfra ostatniego najmniejszego przyrostu ceny będzie liczbą parzystą (np. 2, 4, 6, 8, 0).

Jeśli wybierzesz „Nieparzysta”, zdobędziesz wypłatę, gdy ostatnia cyfra ostatniego najmniejszego przyrostu ceny będzie liczbą nieparzystą (np. 1, 3, 5, 7, 9).

Ponad/Poniżej

Prognozuj, czy ostatnia cyfra ostatniej zmiany ceny kontraktu będzie większa czy mniejsza od określonej liczby.

Jeśli wybierzesz „Ponad”, zdobędziesz wypłatę, gdy ostatnia cyfra ostatniego ticku będzie większa niż cyfra przewidywana przez Ciebie.

Jeśli wybierzesz „Poniżej”, zdobędziesz wypłatę, gdy ostatnia cyfra ostatniego najmniejszego przyrostu ceny będzie mniejsza niż cyfra przewidywana przez Ciebie.

Reset Call/Reset Put

Prognozuj, czy cena wyjściowa będzie wyższa czy niższa od ceny wejściowej lub ceny w momencie resetowania.

Jeśli wybierzesz „Reset-Call”, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy będzie znacząco wyższy niż punkt wejściowy lub punkt spot w momencie resetowania.

Jeśli wybierzesz „Reset-Put”, zdobędziesz wypłatę, gdy punkt wyjściowy będzie znacząco niższy niż punkt wejściowy lub punkt spot w momencie resetowania.

Jeśli punkt wyjściowy jest równy limitowi lub nowemu limitowi (jeśli nastąpi zresetowanie), nie zyskujesz wypłaty.

Duże/małe zmiany ceny

Prognozuj, jaka będzie najwyższa a jaka najniższa zmiana ceny w serii pięciu ticków.

Jeśli wybierzesz kontrakt „Duża zmiana ceny” zyskasz wypłatę, jeśli wybrana zmiana ceny będzie największa spośród następnych pięciu zmian.

Jeśli wybierzesz kontrakt „Mała zmiana ceny” zyskasz wypłatę, jeśli wybrana zmiana ceny będzie najmniejsza spośród następnych pięciu zmian.

Osiągnie/nie osiągnie

Prognozuj, czy cena rynkowa osiągnie cenę docelową czy nie osiągnie jej w dowolnym momencie w danym okresie trwania kontraktu.

Jeśli wybierzesz „Osiągnie”, zdobędziesz wypłatę, gdy cena rynkowa osiągnie limit w dowolnym momencie w czasie trwania kontraktu.

Jeśli wybierzesz „Nie osiągnie”, zdobędziesz wypłatę, jeśli cena rynkowa nie osiągnie limitu w żadnym momencie w trakcie trwania umowy.

Azjatyckie

Prognozuj, czy cena wyjściowa (ostatni tick) będzie wyższa czy niższa od średniej ticków na koniec okresu kontraktu.

Jeśli wybierzesz zakład „Azjatycki - wzrośnie”, zdobędziesz wypłatę, gdy ostatni najmniejszy przyrost ceny będzie wyższy niż średnia najmniejszych przyrostów ceny.

Jeśli wybierzesz zakład „Azjatycki - spadnie”, zdobędziesz wypłatę, gdy ostatni najmniejszy przyrost ceny będzie niższy niż średnia najmniejszych przyrostów ceny.

Jeśli ostatnia najmniejsza zmiana ceny jest równa średniej ostatnich najmniejszych zmian cen, nie zdobywasz wypłaty.

Tylko wzrosty/ Tylko spadki

Prognozuj, czy kolejne zmiany ceny po cenie wejściowej będą kolejnymi zmianami w dół czy w górę.

Jeśli wybierzesz „Tylko wzrosty”, zyskasz wygraną, gdy następujące po sobie zmiany ceny są zmianami w górę po punkcie wejściowym. Wypłata nie przysługuje, jeśli cena spada lub jest równa dowolnej poprzedniej zmianie ceny.

Jeśli wybierzesz „Tylko spadki”, zyskasz wygraną, gdy następujące po sobie zmiany ceny są zmianami w dół po punkcie wejściowym. Wypłata nie przysługuje, jeśli cena wzrasta lub jest równa dowolnej poprzedniej zmianie ceny.

Duża zmiana ceny/Mała zmiana ceny, Azjatyckie, Reset Call/ Reset Put, Cyfry, Tylko wzrosty/ Tylko spadki są dostępne wyłącznie na wskaźniki syntetyczne.

Opcje wsteczne

Wysoka-Zamknięcia

Gdy kupisz kontrakt „Zamknięcia-Wysoka”, Twój zysk lub strata będzie równa wartości mnożnika pomnożonego przez różnicę między ceną zamknięcia a wysoką w okresie kontraktu.

Zamknięcia-Niska

Gdy kupisz kontrakt „Zamknięcia-Niska”, Twój zysk lub strata będzie równa wartości mnożnika pomnożonego przez różnicę między ceną zamknięcia a niską w okresie kontraktu.

Wysoka-Niska

Gdy kupisz kontrakt „Wysoka-Niska”, Twój zysk lub strata będzie równa wartości mnożnika pomnożonego przez różnicę między ceną wysoką a niską w okresie kontraktu.

Opcje wsteczne są dostępne dla wskaźników syntetycznych.

Spread zakupu/sprzedaży

Spread zakupu

W przypadku Spreadu zakupu wygrywasz maksymalną wypłatę, gdy punkt wyjściowy jest równy górnemu limitowi lub wyższy od niego. Jeśli punkt wyjściowy jest równy dolnemu limitowi lub niższy, wówczas nie nastąpi żadna wypłata. Jeśli punkt wyjściowy mieści się w przedziale między górnym a dolnym limitem, Twoja wypłata będzie zmieniać się prostolinijnie od zera na poziomie niższego limitu do maksimum na poziomie górnego limitu.

Zakład typu Spread zakupu na Deriv.com opiera się na strategii spreadu zakupu na rynku byka, która wiąże się z zakupem opcji zakupu z niższym limitem i sprzedażą opcji zakupu o tym samym czasie trwania z wyższym limitem.

Spread sprzedaży

W przypadku Spreadu sprzedaży wygrywasz maksymalną wypłatę, gdy punkt wyjściowy jest równy górnemu limitowi lub niższy od niego. Jeśli punkt wyjściowy jest równy górnemu limitowi lub wyższy, wówczas nie nastąpi żadna wypłata. Jeśli punkt wyjściowy mieści się w przedziale między górnym a dolnym limitem, Twoja wypłata będzie zmieniać się prostolinijnie od zera na poziomie górnego limitu do maksimum na poziomie dolnego limitu.

Zakład typu Spread sprzedaży na Deriv.com opiera się na strategii spreadu sprzedaży na rynku niedźwiedzia, która wiąże się z zakupem opcji sprzedaży z wyższym limitem i sprzedażą opcji sprzedaży o tym samym czasie trwania z niższym limitem.

Spready zakupu/sprzedaży są dostępne dla walut i wskaźników syntetycznych.

Zacznij handlować opcjami na Deriv

Ćwicz

Otwórz konto demo i uzyskaj nieograniczone wirtualne środki, aby ćwiczyć inwestowanie na naszych platformach – DTrader, SmartTrader i DBot.

Handluj

Otwórz prawdziwe konto, wpłać środki i zacznij handlować opcjami na prawdę.

Wypłać

Wypłacaj swoje środki w wygodny sposób przy użyciu obsługiwanych przez nas metod płatności.

Otwórz darmowe konto demonstracyjne

Rynki dostępne w przypadku handlowania opcjami