ctraderderiv-ctrader

Jeśli nie widzisz wiadomości e-mail od nas już od kilku minut, kilka rzeczy może być tego powodem:

Check email in your spam

Wiadomość e-mail trafiła do folderu spam (czasami wiadomości się tam gubią).

Email ID had a typo error

Wprowadzony przez Ciebie adres e-mail zawiera błąd lub literówkę (zdarza się najlepszym).

Gave incorrect email ID

Przez przypadek podałeś/podałaś nam inny adres e-mail (zazwyczaj jest to adres służbowy lub osobisty, zamiast właściwego).

Firewall filter

Nie jesteśmy w stanie dostarczyć wiadomości e-mail pod ten adres (zazwyczaj z powodu zapory ogniowej lub filtrów).

Wprowadź email i spróbuj ponownie